beware of the dog! | hier waak ik!

Bidbook voor een ervenproject dat helaas geen doorgang vond. Per erf worden de schetsen en plannen van de betreffende kunstenaar getoond. Vier katerns, in de rug gelijmd, en twee edities: wel/niet schoongesneden, het laatste heeft natuurlijk mijn voorkeur: het opensnijden van een katern is als het betreden van een erf. In een zakje met een sticker die waarschuwt voor de hond: Dit is mijn erf, hier waak ík. Woef!

A bid book for a ‘yard project’ which unfortunately was cancelled. Of each yard the sketches and plans of the particular artist are featured. The book – consisting of four sections glued together along the spine – was presented in two editions: trimmed and untrimmed. Obviously, the second option has my preference: cutting open a book is like entering a yard. Presented in a plastic pouch featuring a warning sticker: beware of the dog, this is my turf. Woof!