een thuis ver van huis

De instroom van asielzoekers in Nederland was nog nooit zo hoog als in 2015. Om beter in te kunnen spelen op de pieken van de asielzoekersinstroom, lanceerden het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Rijksbouwmeester Floris Alkemade op 18 januari 2016 de Open Oproep ‘A Home away from Home’: De kern van de prijsvraag was het ontwikkelen van huisvestingsoplossingen waarmee het COA beter kan inspelen op de onvoorspelbare instroom en die tegelijkertijd een tijdelijk, veilig, sober, sociaal en goed passend thuis kan bieden aan asielzoekers: A Home away from Home. Daarnaast wilden de uitschrijvers met de prijsvraag een impuls geven aan de vernieuwing van de markt van flexibele huisvesting.

Onix NL, Gidz, Stichting Groninger Landschap, Dékan, Laos landschapsarchitecten, Rizoem en Friso bouwgroep bedachten we Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten en we waren een van de winnaars. We mochten een prototype van de toegepaste Cubestee neerzetten tijdens de DDW in Eindhoven en daarin vond je ons plan in een g r o o t boek. Als je het doorbladert wordt ons voorstel vanaf het begin onderbroken door beelden van vluchtelingen en langzamerhand wordt het overgenomen door hun verhalen en zo eindigt het bij de mensen waarmee het begon. Een boek is een huis en in dit boek wonen vluchtelingen. De portretten en verhalen waren afkomstig uit het initiatief Home Swiet Home dat zocht naar verbinding tussen vluchtelingen en Stadjers. Europa sloot ondertussen de grenzen en de instroom zakte tijdelijk naar bijna nul. Nu is het plan weer relevant maar wie agendeert het?