cultural inheritance listeded | erfgoed geordend

De Erfgoedklapper geeft een overzicht van voor het onderwijs ontwikkelde leermiddelen over dit thema. Gemaakt van grijsbord, ik haat het wanneer dat met plastic aan het oog wordt onttrokken. Het slijt wel, net als ons erfgoed! Een grote banderol eromheen geplakt, zodat de titel op de rug en het voorplat staat.

The Erfgoedklapper (the Heritage Index) provides an overview of learning methods on this theme, developed for educational purposes. Made of plain greyboard – I just hate it when these hardcovers end up wrapped in plastic. They do wear out though, just like our heritage does! A large banderole has been glued around it, allowing the title to show on the back as well as on the front cover.