Groningen in vogelvlucht

De stad Groningen heeft een traditie in het van tijd tot tijd uitbrengen van een boek met de recent gerealiseerde architectuur en dit is deel vijf. Ik werd voor het ontwerp gevraagd en stelde een geheel andere aanpak voor waarin de gebruikers/bewoners van die nieuwe gebouwen meer centraal zouden staan. De meest interessante projecten in het boek en de rest online op een website, ook omdat veel materiaal (plattegronden!) dan veel beter tot z’n recht kan komen. Ik stelde een uitgebreide, multidisciplinaire, redactie voor; het werd er een met twéé leden: Kiek en Kras. Het voorwoord van de wethouder staat op de boekenlegger en in een los, uitneembaar, katern vertelt Mihaj, die lang dakloos was, zíjn verhaal.