play !

Onix doet met een tweede partij mee aan een prijsvraag voor een uitbreiding van een museum in Aarhus, Denemarken. Ik ben als intermediair en monitor uitgenodigd om mee te denken en te doen. Onze invalshoek is ‘spel’ en het bidbook wordt een spel kaarten met een boekje, waarin onze ideeën worden uiteengezet en de speelkaarten worden toegelicht. Geprint, gerondhoekt en in een doosje verpakt. Handwerk.

Onix is one of two parties who at one time entered in a contest for an extension of a museum in the city of Aarhus (Denmark). I was invited to act as an interface and monitor. Our angle: ‘game’, resulting in a bid book in the form of a deck of cards accompanied by a booklet, in which our ideas as well as the playing cards are explained. Printed, round cornered and presented in a box. Handmade.