Timbertown Folly

Een thuis voor een gedicht van stadsdichter Lilian Zielstra, gemaakt voor de nieuwe wijk Het Engelse Park. In haar gedicht belicht Lilian de rijke historie van deze plek: hier lag ooit de Helperlinie, een verdedigingswerk dat verouderd was toen het klaar was. Hier waren in de Eerste Wereldoorlog Engelse soldaten geïnterneerd (waaraan de plek haar naam dankt: het Engelse Kamp). Hier stonden de vier torenflats van de IB-groep, begin deze eeuw afgebroken om plaats te maken voor een volgend hoofdstuk.

In dat interneringskamp zaten Engelse soldaten die vanuit België uitweken naar ons land en gedurende de rest van oorlog in het neutrale Nederland moesten blijven. Ze verveelden zich mateloos maar er was een cabaretgroep: The Timbertown Follies, vernoemd naar de houten barakken waar het kamp uit bestond. Naar deze groep is de folly in het Engelse Park genoemd en z’n vorm is afgeleid van een wachthuisje uit dat interneringskamp. Een nutteloos gebouwtje met een waterhoofd, waarin je de Helperlinie en de rest van de geschiedenis uit het gedicht terug kunt vinden. En het gedicht zelf natuurlijk. QR codes zetten je op het spoor van het bronnenmateriaal. Gemaakt samen met Jaap Kraayenhof.