20 Grand years | 20 jaar Grand

Grand Theatre, ooit gekraakte bioscoop, nu productiehuis en podium van de stad Groningen, bestaat 20 jaar. Het jubileum wordt gevierd met een weekend vol cultuur. Abonnees op de agenda en genodigden krijgen een programmaboekje toegestuurd dat vergezeld gaat van twee ansichten uit een serie van tien. Verzamel ze allemaal! Vier weken vóór het feest verschijnt een eerste A1-affiche op straat. Wild geplakt, want dat hoort bij dit ‘podium van de subcultuur’ zoals Grand is begonnen. Elke week komt er een bij, met weer een deel van het programma. De laatste week beheersen deze affiches het straatbeeld en nu verschijnt er een A0-affiche op de zogenaamde driehoeksborden, de plek waar de gevestigde podia – zoals het Grand er nu een is – hun publiciteit plegen: Grand Theatre 20 jaar NU!!

Grand Theatre – once a squatted former cinema, now a production house and one of Groningen city’s well-known stages – was celebrating its 20th anniversary. This was done by offering the city a weekend packed with culture. Subscribers of the Grand Theatre Agenda as well as all the invited guests were sent a program booklet accompanied by two postcards from a series of ten. Obviously with the idea to prompt people to collect them all! Four weeks before the festivities the first A1-posters appeared in the streets. Illegally distributed, the way it should and used to be done for this ‘subculture stage’, which is what the Grand Theatre had once started out as. Every week a new poster appeared in the streets, with another part of the program. During the last week of this campaign the streetscape was really dominated by all these posters, after which a final A0-sized poster popped up on all the so-called ‘driehoeksborden’. These are Groningen city’s typical triangular billboards which are used by the established stages – a status that the Grand had now also reached – for their poster publicity. It read the following Dutch text: ”Grand Theatre is 20 jaar NU!!” (“Grand Theatre is 20 years old NOW!!”).