babel

Onix doet mee aan een expositie in Arcam, architectuurinstituut in Amsterdam. We besluiten ter plekke een toren te bouwen door balkjes te stapelen en ontwikkelen in gesprek de regels waaraan deze stapeling moet voldoen. Die ontwerpregels halen we uit tien, voor het bureau belangrijke, maar niet gerealiseerde ontwerpen. In deze brochure een letterlijk verslag van het ontwerpgesprek (onder doorhaling van de niet relevante passages) en maquettebeelden van de niet-gerealiseerde gebouwen. Die komen nu alsnog tot realisatie doordat ze deze toren hebben veroorzaakt. De brochures lagen in de toren en konden meegenomen worden. Er hoort ook nog een boekenlegger bij, waarop de tien ontwerpregels.

Onix is asked to contribute to an exhibition in Arcam, an Architecture Institute in the city of Amsterdam (the Netherlands). We decide to build a tower on the spot by stacking bars, discussing and developing the stacking rules en route. We then come up with the idea to derive these rules from ten of Onix’s unrealised, yet important designs. This booklet offers a verbatim account of this design and consultation session (the irrelevant parts were crossed out) as well as scale model images of the unrealized buildings. So this way we did after all manage to realise these buildings, due to their decisive input during the creation of the exhibition tower. The brochures were put in the tower and were free for everyone to take. A book mark was also added containing the ten above mentioned design rules.