out of the picture in the picture | buiten beeld in beeld

Albert Geertjes wilde in zijn winkel/galerie werk tonen dat hij zelf alleen nog als beeld (dia/foto) bezit. Er zijn twee videofilms gemaakt. Film 1 toont Albert bij het voorbereiden: hij zoekt beelden uit en wijst af, beargumenteert de keuze. De camera kijkt over zijn schouder mee zonder veel te zien, de film is eigenlijk een soundtrack. Deze film maakt van het voorbereidingsproces een eindproduct. Film 2 laat de beelden zien waar in de eerste film over wordt gesproken: daar gingen ze ten onder in hun context, hier worden ze als geïsoleerde beelden getoond. Beide films zijn gelijktijdig te zien in een wand bestaande uit 25 oude tv-toestellen. Twee ervan tonen de ‘stemband’ en laten het selectieproces horen en zien – de andere 23 tonen de beelden.

Dat wat normaliter buiten beeld blijft – het voorbereidingsproces – bevindt zich nu in het hart van de uiteindelijke presentatie! En toont hierdoor óók wat we eruit hebben gegooid. Film 1 – de stemband – is bewegend beeld, film 2 – de beeldband – is statisch. Maar op één punt in de presentatie wordt de grens tussen beide beelden overschreden en dringt het bewegende beeld de film met de stilstaande beelden binnen.

Albert Geertjes only wanted to exhibit work in his shop / gallery of which he himself only owned an image (a slide or a photograph) anymore. Two video clips have been shot. Video 1 features Albert preparing for this process: selecting and rejecting images, arguing why. The camera is shooting over his shoulder without registering a lot, the video is actually a soundtrack. This video transforms the preparation process into the end product. Video 2 features images which are discussed in the first video: there they were lost in the context, here they are featured as isolated separate images. Both films feature on a wall consisting of 25 old television sets. Two of them feature ‘de stemband’ (‘the vocal cord’), allowing an auditive as well as an visual insight in the selection process – the 23 others feature the images.

What normally remains hidden – the preparation process – is now the focal point of this presentation! It therefore also shows what we have cut out of the film. Film 1 – ‘de stemband’ – consists of moving images, film 2 – ‘de beeldband’ (‘the videotape’) is static. Yet at one point in this presentation the line between both images is crossed, allowing the moving images to integrate with the still images.