city in a room

We hebben een stad gebouwd, in korte tijd – 24 uur – en in een kleine ruimte: één kamer. In shifts van vijf uur elk werden multidisciplinaire teams uitgedaagd te denken, bouwen en veranderen over, aan en van de stad. Om met John Fraser te spreken: computing without computers, in real time, gebruikmakend van alle zintuigen. Door Pavlov Medialab, S333 Architecture + Urbanism en Onix met steun van Platform GRAS.

We built a city, not only in a short time – 24 hours – but in a small space as well: one single room. In five-hour shifts a number of multidisciplinary teams were challenged to reflect on, build and change a city. Or as John Frazer likes to put it: computing without computers, in real time, using all of one’s senses. By Pavlov Medialab, S333 Architecture + Urbanism and Onix, with the support of Platform GRAS.