awaiting signification | wachten op betekenis

Toen het woongebouw Exodus/Amber (door Onix) in Zwolle werd opgeleverd kregen we van de opdrachtgever toestemming één van de appartementen een aantal maanden als ‘hotelkamer’ te gebruiken. We nodigden vogels van verschillende pluimage uit tenminste 24 uur in dit appartement te verblijven en verslag te doen van hun bevindingen in een door ons verstrekt dagboekje. Deze notities, vanuit een gebouw dat ‘wacht op haar betekenis’, klinken door in dit boek. De inhoud is gestructureerd door het ‘maNUfest’, tien aanwijzingen in de richting van een authentieke architectuurervaring. Een boek met tien ruimtes, geen paginacijfers. Je blijft op zoek in dit gebouw.

After the residential Exodus/Amber (designed by Onix) building in the city of Zwolle (the Netherlands) was delivered, we managed to obtain the client’s consent to use one of the apartments for several months as a ‘hotel room’. We invited all kinds of birds of different feathers to reside for at least 24 hours in this apartment and report their findings to us on a daily basis. These diary notes, made in a building ‘awaiting signification’, sound through in this book. Its content is structured by ‘maNUfest’, which provides ten pointers towards a more authentic architecture experience. A book containing ten spaces and no page numbers.

One just never stops exploring this building.