destroy the original …

Het maquettehok van Onix moest uitgemest en alles kwam nog aan mijn camera voorbij. De Aarsman-methode: hou de foto, gooi het ding weg. Een half jaar later vielen die opnames ineens op hun plek in deze UNmovie. Een kleine hommage aan het handwerk en aan de maquette als onderzoeksinstrument. Wel tot het eind blijven kijken, het wordt steeds beter! Toch? Oh, nee, het is maar een fragment…

Onix’s scale-model storage area had to be mucked out, allowing every item to appear in front of my camera one last time. The Aarsman-approach: keep the picture, ditch the original item. Half a year later these takes suddenly fell in place in this UNmovie. A small homage to handicraft and scale-models as research tools. Keep on watching till the end, it keeps on getting better! Doesn’t it? Oh, no, it is only a small fragment…