dialogue intérieur | in gesprek

De vorm is die van het ‘2 appartementen’ boekje maar de inhoud is een andere. Hier komen twee bedrijven, !pet interieurinrichters en Vepa meubelbouwers, aan het woord, over zichzelf en over dat andere bedrijf, want deze twee bedrijven werken veel met elkaar samen. Daarom zitten die twee boekjes ook aan elkaar. Ze verschillen in vormgeving om recht te doen aan de onderlinge verschillen.

The shape of this booklet is modelled after the ‘2 apartments’ booklet, yet its content is different. Here two companies – !pet interieurinrichters and Vepa meubelbouwers – express themselves, both about themselves as well as about each other. This works because they share a long history of collaboration. That’s why the two booklets were attached to each other. Yet they differ somewhat in design in order to reflect their separate corporate identities.