extricably connected | losmakelijk verbonden

Cor Kalfsbeek is architect, Sibylle Kalfsbeek binnenhuisarchitect. Ze kunnen samen een huis voor je ontwerpen maar het hoeft natuurlijk niet per se. Daarom hebben ze een gezamenlijk visitekaartje met een perforatie in het midden.

Cor Kalfsbeek is an architect, Sibylle Kalfsbeek is an interior designer. They are quite willing to – and often do – design houses together, though this is not imperative. Therefore, their joint business cards feature a perforation line right through the middle of the cards.