which neck of the woods? | het bos insturen

Waar begin je een boek over de rol van hout in de architectuur van Onix? In het bos natuurlijk, in het bos waar Haiko Meijer zijn eerste boomhut bouwde, een met twee verdiepingen nog wel! Op het omslag de boom waarin hij die hut bouwde, het beeldmerk voor het boek hebben we er eigenhandig uitgehakt. Toen het eindelijk klaar was zei Haiko: Of was het die boom daar?! – Dat bos heb ik het boek ingetrokken en de analogie is ook op andere momenten doorgezet. Een bos als organiserend principe voor een boek, dat is waar bomen van dromen …

Where to start off a book about the role of wood in Onix’s architecture? Obviously, in the woods of course, in the very same woods where Haiko Meijer built his first treehouse, which indeed rose two storeys high! The cover features the tree in which he built his treehouse, the book’s logo was carved out of it by us single-handedly. When we were finally done carving Haiko said: “Or was it that tree over there?!”

I have intentionally aimed to integrate those childhood woods into the book, continuing the analogy at other moments in the book as well. Woods used as a structural concept for a book, that’s the stuff woods dream about …