an almost infinite series | bijna oneindige reeks

Toekomst voor de Groninger Veenkoloniën: bidbook, onderzoeksverslag en samenvatting. Eerst was er het bidbook. Toen mochten Onix, -SCAPE (Florian Boer) en ik onderzoek gaan doen. Conclusie: alle ontwikkeling in het gebied kan een plek vinden in de bestaande stedenbouwkundige structuur, het lintdorp. We willen die linten in ere herstellen en uitbreiden zodat de lintdorpen naar elkaar toe groeien tot ze uiteindelijk één, oneindig, dorp zijn geworden. Dus gebruikte ik voor het eindverslag de inhoud en vorm van het bidbook opnieuw. Alleen de bindwijze veranderde van spiraal naar Wire-O. Het resultaat van ons onderzoek vond óf een plek in de bestaande ruimte (en tekst!) van het bidbook, of werd er in de vorm van nieuwe formaten aan toegevoegd. De oorspronkelijk dubbelgevouwen en eenzijdig bedrukte pagina’s van het bidbook werden opengesneden, waardoor de ruimte van het boek kon worden verdubbeld. Er is ook nog een verkorte versie van het eindverslag gemaakt en hier is het spel van hergebruik voortgezet. Oneindig houdt nooit op.

A future for the Groninger Veenkoloniën*: a bid book, a study report and a summary all in one.

The bid book came first. Subsequently a team consisting of Onix, -SCAPE (Florian Boer) and me were allowed to do some research. Our conclusion was that all development in this area may well be implemented within the existing urban structure: the linear village. We would very much like to keep on restoring, expanding and connecting these villages until they ultimately have integrated into one, infinite, never-ending ribbon of villages.

So I reused the shape and the content of the bid book for the final report as well. Only the binding method changed from spiral to Wire-O. The results of our research were either integrated in the existing space (and text!) of the bid book or were added to the book as new formats. The bid book’s originally half folded and one side printed pages were cut open allowing the space of the book to be doubled. An abridged version of the final report was also created, continuing this game of reuse once again. Infinity never ends …

* A former peat harvesting area in the province of Groningen in the Netherlands.