catalogue of business cards | visitecatalogusje

Albert Geertjes wil een visitekaartje en ik ontwerp er een paar, aan mooi beeldmateriaal geen gebrek. Albert wil ze allemaal en zo ontstaat een zakje vol kaartjes, als een mini-overzicht van zijn werk.

Albert Geertjes wanted a business card, so I drafted a couple of designs, which was easy enough because there certainly was no lack of excellent material here. In the end, Albert wanted to keep them all, thus resulting in this business card ‘holder’ full of cards, which actually represents a kind of mini-overview of his work.