ORIZU

ORIZU staat voor Ontwikkeling Rioolwater Zuivering en is een voormalige waterzuiveringsinstallatie in Slochteren, Groningen. Het terrein wordt door eigenaar Haiko Meijer als een buitenwerkplaats herontwikkeld en is een voorbeeld van hoe om te springen met dit soort terreinen die overal in het land in onbruik raken omdat de waterzuivering grootschaliger wordt georganiseerd. Deze brochure verschijnt onregelmatig, wanneer de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, en informeert in tekst en beeld. Beeldvullende spreads vervullen een prominente rol, de lezer is bijna ter plekke …

The ‘ORIZU’ (in Dutch: Ontwikkeling Rioolwater Zuivering) site is a former sewage water purification plant in the city of Slochteren (in the Dutch province of Groningen). This area, redeveloped by its owner – Haiko Meijer – as an outside workshop, is a perfect example of one of the ways of dealing with the increase in number of these kind of obsolete plants, due to the nowadays more large-scale approach of water purification management. This brochure, which appears irregularly, following any new developments regarding this ‘ORIZU’ project, informs the public in text and image. Full-screen spreads play a prominent role, almost allowing the reader to imagine that he actually really is on-site at this former purification plant…