cntata

Een catalogus in de vorm van een de-signed sigarendoosje, met daarin een aantal vouwkaarten. Kern van het project zijn de citaten, telkens verbeeld door twee fotografen: een uit Moermansk, een uit Groningen. Op elke vouwkaart staat een citaat, geflankeerd door de twee erdoor geïnspireerde beelden. De kaart is een drieluik: de beelden kunnen nu ook zonder het citaat bekeken worden, de tekst is dan door het tweede beeld afgedekt. Begeleidende tekst, een inleiding op de inhoud, is als het origineel in handschrift toegevoegd.

A catalogue in the form of a de-signed cigar box, filled with a number of fold cards. This project evolves around of a number of quotes, each visualised by two photographers: one from the city of Murmansk (Russia) and one from the city of Groningen (the Netherlands). Each fold card contains a quote, flanked by the two images it inspired. Each card is a triptych: this way the images can also be viewed without the quote, each text can be covered by the opposite image. An accompanying introduction to the content has been added – in accordance with the original texts – in the form of a manuscript.