Folkingestraat made portable | draagbare Folkingestraat

In het kader van een project waarin kunstenaars de opdracht kregen de geschiedenis van de Folkingestraat, vroegere hoofdstraat van Joods Groningen, te verbeelden. Na uitvoering van mijn eigen beeld bleek er nog voldoende ruimte in mijn budget voor het maken van een soort van catalogus. Ik dacht aan een draagbare Folkingestraat, een boekje dat in eerste instantie die straat laat zien en pas in tweede instantie de gemaakte kunstwerken. Zoeken in een boekje zoals je ook in die straat op zoek kunt gaan.

A catalogue created within the framework of a project commissioning a number of artists to visualise the history of the Folkingestraat, the former main street of Jewish quarter in the city of Groningen (the Netherlands). After finishing my own subproject I realised there was still enough leeway within the given budget to create some kind of a catalogue. So the idea of a Portable Folkingestraat came to my mind, a booklet primarily referring to the street itself and only in a second stage covering the art works of this project. Navigating through a booklet corresponding to the way one also tries to discover the hidden art in the street itself.