es/say | de/scriptie

Over deconstructivisme in literatuur en architectuur in de vorm van twee verzamelingen citaten. Door een zaag vernield én voltooid: een noodzakelijke en positieve ingreep om tot verdieping te komen en dit illustreert meteen de thematiek die binnenin in de marge centraal staat. Twee boeken in één band – formaat 300 x 420 mm – hout, papier, leer, schroeven, zaagsnede, reprografie

On deconstructivism in literature and architecture visualised by two collections of quotations. ‘Partially cut in two’ as well as ‘completed’ by saw, a beneficial procedure necessary for further reflection; at the same time it illustrates the book’s theme as featured within its central margins. Two volumes in one cover – size 300 x 420 mm – wood, paper, leather, screws, saw kerf, reprography.