diopter

”Diopter – wat betekent dat eigenlijk?” vraag ik in het eerste gesprek met de opdrachtgevers. ”Dat moeten we altijd uitleggen” is de verzuchting. Dat doen we dan in de folder ook, denk ik meteen. De folder wordt een brochure – mijn liefde voor het boek maakt dat ik haast overal boekjes van probeer te maken – handig als informatie uit te onderscheiden onderdelen bestaat. Een boek is op te vatten als een huis met vele kamers, sla de bladzijde om (lees: deur) en je komt in een nieuw vertrek dat totaal anders ingericht kan worden dan het vorige, of het volgende. De derde dimensie in het boek: diepte.

In het logo komt de diopter terug, een loupe staat over het woordbeeld heen en vergroot dat. Per huisstijldrager steeds op een andere plek. Samenhang ontstaat tussen verschillende dingen die iets gemeen hebben!

“Diopter – what does that actually mean?”, was the first thing I asked the commissioning parties here.

“We always have to explain that”, they sigh. I immediately recognise, that this is exactly what we are going to do in the leaflet. The leaflet becomes a brochure – my love for the book concept always inspires me to create booklets on every subject: it’s easy on the reader when new information is broken down into various components like that.

A book can be read as a house with many rooms: every turn of a page (i.e. after every opened door) one enters a new room, decorated totally different to the previous or the next one. The book’s third dimension: depth.

The diopter also features in the logo, as a magnifying glass covering and enlarging a specific word image. Another word for every corporate application, thus generating a common demeanour between these basically different items!