IMPULS

IMPULS assisteert middelbare scholen bij de implementatie van natuur- en milieueducatie in het onderwijs. Gekozen is voor beelden van voorwerpen uit de natuur. Voorwerpen die op straat, in de stad en het park, op het schoolplein kunnen worden gevonden. Waar wat aan te beleven valt. Bovendien passen de beelden in figuurlijke zin bij de verschillende stappen in het contact met een school. Er ontstaat een geheel dat meer is dan de som der delen, een huisstijl die nooit af is en altijd open staat voor de volgende stap! Samenhang ontstaat vooral tussen onderdelen die niet helemaal hetzelfde zijn.

IMPULS assists secondary schools in the implementation of nature and environmental education within our schooling system. For this project images of objects in nature were adopted. Objects which can be found in the street, in the city and the park or in the school yard. Objects which trigger one’s imagination. Moreover, in figurative sense, these images appear to correspond neatly to the various stages involved in people’s dealings with schools. Creating a whole that is greater than the sum of its parts as well as a house style that is never finished, and always ready to adapt and take the next step forward! Creating coherence, especially between components which are not quite the same.