presence of absence | aanwezigheid van afwezigheid

Het huis van mijn overleden grootouders staat leeg en wacht op verkoop. Kinderen en kleinkinderen hebben uit het huis meegenomen wat ze willen bewaren en wat rest zijn bijna lege kamers vol sporen, ruimten waarin de voormalige gebruikers hevig afwezig zijn. Aanvankelijk plaats en fotografeer ik in die kamers fotootjes van voorwerpen die daar gebruikt zijn: de hoed van opa in de buurt van de voordeur, het favoriete porseleinen theekopje van oma in de keuken waar het theelichtje altijd gloeide. Al doende realiseer ik me dat ik op deze manier de pointe – het voelbaar maken van een leegte – mis: ik plaats die fotootjes letterlijk in die leegte, terwijl ik dat plaatsen, of de onmogelijkheid ervan, aan de kijker over moet laten! Zo ontstaan deze tweeluiken: de voorwerpen zijn dode dingen geworden, in de kamers wordt niet meer geleefd. De voorwerpen vrijstaand in zwart/wit, de kamers in kleur en deze beelden plaats ik naast elkaar: het kopje naast die verlaten keuken, die handschoenen naast de plek in de gang waar het handschoenenkastje heeft gestaan. Uit een serie van acht – formaat ca. 80 x 200 cm

My late grandparents’ house stood vacant awaiting sale. All the children and grandchildren had taken the things they fancied from the house, leaving only almost empty rooms behind full of tracks, spaces in which the former users are intensely absent. I started off shooting pictures of object pictures, which I had put in the rooms in which these objects used to be used: grandpa’s hat near the front door, grandma’s favourite porcelain tea cup in the kitchen where the tea light was always glowing. While I’m doing this, I realize that I’m missing the point here, which was trying to visualise emptiness: I’m literally filling the void of the empty rooms with pictures, something – if even possible – that should be left done by the viewer! Thus these diptychs were created: the photographed things have become dead objects in the rooms in which nobody is living anymore. The objects were bumped out in black and white, the rooms in the full colour, juxtaposing each other: the cup next to the abandoned kitchen, gloves next to the spot in the hallway where the glove box used to be. From a series of eight – format approx. 80 x 200 cm